Stacje Kolejowe

Kolejowa Galeria

W galerii znajdują się zdjęcia tematycznie związanej z koleją. Na zdjęciach znajdują się : elementy infrastruktury kolejowej, dworce, przystanki etc.
Większość zdjęć dokumentuje zagadnienia kolejowe związane z województwem wielkopolskim.
Jest przeznaczony dla miłośników kolei.
Znajdziesz tu informacje na temat poszczególnych stacji i przystanków w tym także tych nieczynnych i nieistniejących wraz z ich dokładną lokalizacją oraz fotografiami.

Home / Stacje Kolejowe

Stacja kolejowa – posterunek zapowiadawczy, w obrębie którego, oprócz toru głównego zasadniczego, znajduje się co najmniej jeden tor główny dodatkowy,
a pociągi mogą rozpoczynać i kończyć swój bieg, krzyżować się i wyprzedzać, jak również zmieniać skład lub kierunek jazd.
Stacje stanowią budowle kolejowe w formie połączonych za pomocą rozjazdów układów torowych oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i urządzeń łączności.
Zasadniczymi elementami stacji są:
- układy torowe,
- posterunki techniczne (nastawcze i dyspozytorskie),
- techniczne wyposażenie stacji (obiekty i urządzenia do obsługi pasażerów i ładunków),
- obiekty towarzyszące (lokomotywownie, wagonownie).
Ruchem pociągów, pojazdów pomocniczych, manewrami taboru na stacji kieruje dyżurny ruchu.
Duże stacje mogą być podzielone na rejony stanowiące osobne posterunki zapowiadacze.